چقدر تو شیرینی الهام ...   
از وقتی آمده بودم حوزه، دوست داشتم برای یک بار هم که شده خدا با من در خواب یا بیداری حرف بزند. احساس می‌کردم اگر به من الهامی شود، ایمانم خیلی زیاد می‌شود و شد.

قدیم‌ترها بهارکه بود، هوای لطیفی بود. آفتاب روی ماهش را نمایان کرده و ابرها را دریده و به دیدنم آمده بود. شکوفه‌های پسته به بار نشسته بودند و زیر درختانشان سرسبز بود. صدای یک جفت بلبل در بین صدای گنجشک‌ها، دلربایی می‌کرد؛ درست مثل دو گل شقایق قرمزی که در چمنزار زیر درخت‌ها روییده بود. روی مبل، کنار پنجره لم می‌دادم و میز را قدری جلوتر می‌کشیدم. فنجان بزرگ چای را برمی‌داشتم. هورت می‌کشیدم. هنوز داغ بود. می‌گذاشتممش روی میز و قرآن را فقط می‌خواندم: «و نفس و ما سوّئها فالهمها فجورها و تقواها» 
... آهی می‌کشیدم و بی الهام می‌گذراندم.

امروز همیشه‌اش با دیروز فرق می‌کند؛  مخصوصا بهارش. پنچره را باز می‌کنم. الهام بویایی و لامسه با هم می‌گویند: هوای لطیفی است؛ لطافت را می‌بویم و اعتدال هوا را لمس می‌کنم. الهام چشم می‌گوید: آفتاب روی ماهش را نمایان کرده و ابرها را دریده و به دیدنت آمده است. شکوفه‌های پسته به بار نشسته اند و زیر درختان سرسبز و خرّم است. الهام گوش می‌گوید: صدای یک جفت بلبل در بین صدای گنجشکها، دلربایی می‌کند؛ درست مثل دو گل شقایق قرمزی که در چمنزار زیر درخت‌ها روییده است. روی مبل کنار پنجره لم می‌دهم. نرم است؛ این را الهام لامسه می‌گوید. میز را قدری جلوتر می‌کشم. باز می‌گوید: میز، سفت است. فنجان بزرگ چای را برمی‌دارم. هورت می‌کشم. می‌گوید: داغ است. می‌گذارمش روی میز و قرآن می‌خوانم: «و نفس و ما سوّئها فالهمها فجورها و تقواها»

... و امروز چقدر تو شیرینی الهام؛ تویی که حرف‌های خدا با منی؛ از هر پنج پنجره‌ام؛ هر بار از یک پنجره سرک می‌کشی و چیزی می‌گویی و می‌روی.

و دیروز هم مثل امروز بود و من نمی‌دانستم؛ درست مثل فردا.

|+| نوشته شده توسط علی آرمین در چهارشنبه 1394/02/30 و ساعت 07:48 | نظر شما ()

نوشته های پیشین  
+ نافله‌خوان را هم باید از چین وارد کنیم
+ عید مثل معاد است
+ مصاحبه همشهری قم با علی آرمین
+ گفتگوی خدا و قرآن
+ «به نام یونس»؛ سیر تکامل انسان در یک قصه قرآنی
+ میزبانی از خدا در ماه رمضان
+ آشنایی با رمان تازه‌منتشرشدۀ «به نام یونس»
+ یک حرف حساب
+ آشنایی با رمان «به نام یونس»
+ ماه رمضان امسال را با رمان به نام یونس تجربه کنید
+ مقایسه‌ای بین شهاب رمان کمیک استریپهای شهاب و یونس رمان برکت
+ رمان به نام یونس جزو پرفروش‌ترین‌های سی و یکیمن نمایشگاه بین المللی کتاب شد
+ نقد کمیک استریپهای شهاب
+ رونمایی از رمان به نام یونس در نمایشگاه کتاب تهران
+ رونمایی از رمان به نام یونس در نمایشگاه کتاب پاریس
+ گفتگو با روحانی رمان‌نویس
+ نگاهی به رمان «به نام یونس»
+ چرا نباید درخواست تعجیل فرج کرد؟
+ آیا یک امام جمعه نباید سوار پرادو شود؟
+ قرآن و حیوانات ترکیبی
+ پولدار راستگو بهتر است یا بی‌پول دروغگو
+ نقد رمان دعبل و زلفا ؛ بیرون آوردن انسان از پوسته‌ای تاریک و ظلمانی
+ الآن که نوجوان شده‌ام
+ ماجرای طلبه ای که بین سنت و مدرنیته پیوند ایجاد می کند
+ دریافت صفحات ابتدایی رمان « پرواز با پاراموتور را دوست دارم »
+ رمان کمیک استریپ های شهاب
+ رمان کمیک استریپ‌هاش شهاب منتشر شد
+ رمان پرواز با پاراموتور را دوست دارم منتشر شد
+ از علی آرمین در جشنواره سوهان روح تقدیر شد
+ برگزیده شدن علی آرمین در جشنواره اشراق در بخش خاطره بلند و تقدیر از رمان ایشان به نام « کمیک استریپهای شهاب »
صفحات :